Ceník služeb

AKTUALIZOVÁNO VŽDY K 1.2. DANÉHO ROKU PODLE VÝŠE INFLACE ZVEŘEJNĚNÉ ČSÚ K 31.12. PŘEDEŠLÉHO ROKU

Za expresní zpracování bude účtována přirážka ve výši 50 - 100 % z celkové částky!

Účetnictví

Minimální sazba

1 000Kč

Bez DPH / měsíčně

Málo aktivní firma

od 1 800Kč

Bez DPH / měsíčně

Aktivní firma

od 5 000Kč

Bez DPH / měsíčně

Velmi aktivní firma

od 10 000Kč

Bez DPH / měsíčně

Zpracování knihy jídz

1 500Kč

Bez DPH / měsíčně

I zpětně za celý minulý rok

Daňové přiznání

1 000Kč

Bez DPH

Zajednotlivá přiznání kromě DPH

Základní cena

27Kč

Bez DPH

Za jednu účetní položku

Ostatní

Zpracování mezd

150Kč

Bez DPH / na osobu

Zpracování podnikových směrnic

od 520Kč

Bez DPH / hod.

Interní audit

od 2 000Kč

Bez DPH / hod.

Archivace dokladů

od 200Kč

Bez DPH / měsíčně